Scanway

Łączna suma pozyskanych dotacji: 2 533 448,06 zł

Pragniemy podkreślić zaangażowanie przedstawicieli firmy Eurolider, w realizację zlecenia, którzy nie tylko wykazali się ogromną wiedzą, ale także należytą starannością w realizacji zlecenia oraz sprawnym reagowaniem na nasze zapytania.

Jędrzej Kowalewski

Prezes Zarządu

Projekty zrealizowane w ramach współpracy

ScanSAT - platforma do obserwacji satelitarnych i lotniczych służąca pozyskiwaniu geoinformacji w czasie rzeczywistym z wysoką precyzją i w bardzo szerokim paśmie elektromagnetycznym

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, działanie 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2 533 448,06 zł